POSTUROGRAFIA.pl Szkoła dla specjalistów rehabilitacji

KINEZJOLOGIA STOSOWANA

Kinezjologia stosowana (Applied Kinesiology (AK)) to nauka w znaczny sposób powiązana z narządem ruchu, dlatego też jej rozwój w świecie medycznym jest mocno powiązany z pracą specjalistów rehabilitacji narządu ruchu. Koncepcja AK oparta jest na metodach diagnostyki ciała człowieka w oparciu o testu mięśni (TMM), poprzez fizjologiczne podstawy funkcjonowania połączeń mięśniowych z mózgiem i obwodowym układem nerwowym. Dzięki powiązaniu odruchu (informacji zwrotnej otrzymywanej przez TMM) metodologia badań AK pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń funkcjonalności narządu ruchu. Test mięśniowy umożliwia również na ocenę funkcjonalności narządów wewnętrznych, procesów biochemicznych oraz sfery psychoemocjonalnej człowieka. Zaawansowane metody diagnostyczne AK ostatecznie pozwalają lekarzom i innym specjalistom medycyny na badanie reakcji ciała na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, co znalazło ogromne zastosowanie w ocenie nietolerancji, alergii, zaburzeń funkcjonowania biochemicznego, uwzględniając zatrucia.

Metody terapeutyczne realizowane wg koncepcji Kinezjologii Stosowanej uwzględniają m.in. terapię manualną, mobilizacje, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię czaszkowo-krzyżową, wisceralną – co w połączeniu z diagnostyką TMM pozwala specjalistom rehabilitacji narządu ruchu na skuteczną diagnostykę, wdrażanie holistycznych metod terapeutycznych (uwzględniając wszystkie sfery funkcjonowania człowieka).

Dzięki wysokorozwiniętym technikom diagnozowania sfery biochemicznej, AK znalazła również zastosowanie w terapii alergii i nietolerancji, planowaniu żywienia klinicznego, doborze suplementacji etc.

Kursy kinezjologii stosowanej realizujemy w następujących modułach:

 1. Testy mięśniowe TMM w ocenie funkcjonalności narządu ruchu (Kinesiology Applied – AK)
 2. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe (MFC)
 3. System stabilizacji (MFC)
 4. Miednica
 5. Odcinek lędźwiowy
 6. Klatka piersiowa i bark
 7. Odcinek szyjny (w opracowaniu)
 8. Terapia wisceralna narządów jamy brzusznej (w opracowaniu)
 9. Trzewna terapia narządów klatki piersiowej i miednicy małej (w opracowaniu)
 10. Terapia czaszkowo-krzyżowa (w opracowaniu)
 11. Terapia stawu żuchwowo-skroniowego (TMJ)

Pozostałe kursy z zakresu kinezjologii stosowanej:

 1. Diagnostyka i terapia sfery biochemicznej ciała w procedurach rehabilitacji i terapii
 2. Diagnostyka i terapia sfery psychoemocjonalnej w procedurach rehabilitacji i terapii
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej